Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Ελληνική Φιλοζωϊκή Εταιρεία

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο νόμοΟ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΩΝ

Aπό τη Νομική Σύμβουλο της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας, Καλλιρρόη Σκάρα

Σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων είναι οι εξής:

1) Η σήμανση και η καταγραφή του ζώου του, η ενημέρωση του κτηνίατρου για τις τυχόν μεταβολές, η έκδοση βιβλιαρίου υγείας, καθώς και η τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλικής κονκάρδας.

2) Η τήρηση των κανόνων ευζωίας και καλής μεταχείρισης του ζώου.

3) Η μέριμνα για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου.

4) Η μέριμνα για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου του.

5) Η μέριμνα για τη στείρωση του ζώου του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

6) Να μην εγκαταλείπει το ζώο του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει στον Δήμο και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.

7) Η μέριμνα να γίνεται ο περίπατος των σκύλων του πάντα με συνοδό.

8) Η λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

9) Η δήλωση μέσα σε πέντε ημέρες της απώλειας του ζώου του σε κτηνίατρο.

10) Ο εφοδιασμός με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η παραβίαση κάθε μιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις επισύρει πρόστιμο 300€.

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι κυρίως τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας. Αν δεν λειτουργεί υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας σε κάποιο Δήμο, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από όργανα άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Η παράβαση διαπιστώνεται από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα στην κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου, με τις αντιρρήσεις του. Το διοικητικό πρόστιμο επικυρώνεται από τον προϊστάμενο της αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα ημέρες και αν παρέλθουν οι δέκα ημέρες καταβάλλεται ολόκληρο σε προθεσμία δύο μηνών στον δικαιούχο Δήμο. Εάν δεν καταβληθεί εντός δέκα ημερών, τότε βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη.


ΕΥΘΥΝΗ

Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται σε τρίτους από το ζώο του, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο. (5.2)


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Επιτρέπεται η διατήρηση οποιουδήποτε αριθμού ζώων σε κάθε κατοικία με τις εξής προϋποθέσεις:

ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

  • Να διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα του κυρίου ή κατόχου.
  • Να μην παραμένουν σε βεράντες.
  • Να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες οι κανόνες ευζωίας των ζώων και οι υγειονομικές για την καθαριότητα και οι αστυνομικές περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η παραβίαση αυτή της διάταξης επισύρει πρόστιμο 300€ ανά ζώο.
  • Να είναι σημασμένα και καταγραμμένα.
  • Να μην παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Επιτρέπεται όμως η παραμονή τους σε πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτο χώρο και κήπο, εφόσον το αποφασίσουν ομόφωνα οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες. Η παραβίαση αυτής της διάταξης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300€ ανά ζώο.
  • Ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διατήρηση ζώων σε μια πολυκατοικία. Μπορεί όμως να περιορίσει τον αριθμό τους σε δύο (2) σε κάθε διαμέρισμα, εφόσον πρόκειται για σκύλο και γάτα. Για τα άλλα ζώα δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί να τηρούνται οι διατάξεις για την ευζωία τους, την καλή μεταχείρισή τους, καθώς και οι αστυνομικές και οι υγειονομικές διατάξεις. Η παραβίαση αυτής της διάταξης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300€ ανά ζώο.

ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, ανεξαρτήτως αριθμού, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Nα έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως.
  • Να φέρουν βιβλιάριο υγείας.
  • Να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες τους οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων.
  • Να τηρούνται οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300€ ανά ζώο.

Επιτρέπεται η διατήρησή τους σε κήπους, πυλωτές και ταράτσες (συνάγεται εξ αντιδιαστολής αφού επιτρέπεται σε πολυκατοικίες με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων ιδιοκτητών).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ

α. Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώων, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατά αυτού όπως ιδίως κρέμασμα, δηλητηρίαση, πνιγμός, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμός.

β. Απαγορεύεται η πώληση, εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000€ έως 15.000€. Επίσης, με διοικητικό πρόστιμο 30.000€ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

γ. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον οικείο Δήμο προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η παραβίαση του άρθρου αυτού επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300€.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Καινοτομία αποτελεί η διάταξη του άρθρου 19, σύμφωνα με την οποία με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς από την κατοχή του παραβάτη και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο. Τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν να πρωτοστατήσουν στην εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και να προστατεύσουν με την άμεση και έγκαιρη δραστηριοποίησή τους πολλά κακοποιημένα ζώα από τους σκληρούς ιδιοκτήτες τους, με την πρόκληση παρέμβασης του αρμόδιου εισαγγελέα.

Δείτε εδώ τον νέο νόμο για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς

http://www.minagric.gr/greek/data/nomos4039_adespota.pdf