Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Ελληνική Φιλοζωϊκή Εταιρεία

Ανοιχτή διαβούλευση και επιθετικά

Ανοιχτή διαβούλευση και επιθετικά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4039/12.
ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ.

Αρθρο 9 - παρ.4

Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση του άρθρου 9, παρ. 4, στο σημείο (γ) υποκρύπτει σκοπιμότητα ως προς τον χαρακτηρισμό των ζώων ως επικίνδυνων, διότι στην παρ.(στ) του άρθρου 1 που πρόκειται να τροποποιηθεί, ορίζεται ως επικίνδυνο ένα ζώο συντροφιάς που « εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα» και αφαιρείται η λέξη «αποδεδειγμένα» η οποία υπάρχει στον Ν. 4039/12 και προτείνεται να τροποποιηθεί.
Ποιος θα χαρακτηρίσει επικίνδυνο ένα ζώο ως προς « την επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα» και θα αποφασίσει για την «ευθανασία -δολοφονία» του, όταν θα χαρακτηρίζονται ως «επιθετική συμπεριφορά» εκδηλώσεις χαράς, παιχνιδιού ή ενθουσιασμού που φυσικά ανταποκρίνονται στην διαφορετική ιδιοσυγκρασία που έχουν τα ζώα ως προς τον άνθρωπο. Και με ποιο τρόπο θα είναι αποδεδειγμένη η επικινδυνότητά του;
Συνεπώς, για να αποδειχθεί η επικινδυνότητά του πρέπει να υπάρχει απόφαση αρμόδιου οργάνου, όπως ορίζεται στους Ν 3170/2003 & 4039/12 και στην προτεινόμενη τροποποίηση άρθρο 12 παρ. (α).
Πρέπει να απαλειφθεί και είμαστε εντελώς αντίθετοι με τη συμμετοχή που προβλέπεται από την παρ. ββ του άρθρου 12 και να αντικατασταθεί απαραίτητα από την συμμετοχή ενός εκπαιδευτή σκύλων με επάρκεια, ο οποίος θα προτείνεται και ορίζεται από τα φιλοζωικά σωματεία.
Η συμμετοχή του εκπροσώπου που ορίζεται στην παρ. ββ του άρθρου 12 σε οποιαδήποτε επιτροπή μπορεί να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα ψήφου.