Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Ελληνική Φιλοζωϊκή Εταιρεία

ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Το κορίτσι μας ψάχνει οικογένεια!
Είναι περίπου 5 ετων, υγιέστατη και στειρωμένη.
Επικοινωνήστε με το 2106020202 για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.
Θα ήταν καλό να υιοθετηθεί από κάποιον με εμπειρία σε ζώα.
Δήμος Παινίας
M/C 990000003447824