Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Ελληνική Φιλοζωϊκή Εταιρεία

ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

  ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
  Το κορίτσι μας ψάχνει οικογένεια!
  Είναι περίπου 5 ετων, υγιέστατη και στειρωμένη.
  Επικοινωνήστε με το 2106020202 για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.
  Θα ήταν καλό να υιοθετηθεί από κάποιον με εμπειρία σε ζώα.
  Δήμος Παινίας
  M/C 990000003447824