Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Εκδήλωση στη φάρμα Ιπποστάσιο