Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Ελληνική Φιλοζωϊκή Εταιρεία

Η ερλιχίωση του σκύλου

Η ερλιχίωση του σκύλου

ΕΡΛΙΧΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Αιτιολογία - Τρόπος μετάδοσης

Η ερλιχίωση είναι μια συχνή και σοβαρή ασθένεια του σκύλου που προκαλείται από τα βακτήρια του γένους Erlichia (Erlιchia canis, Erl. ,Platys, Erl.risticii, Erl. chaffensis, Erl. ewingii). Ενδιάμεσοι ξενιστές του βακτηρίου είναι κάποια είδη κροτώνων (τσιμπούρια) τα οποία μεταδίδουν την ασθένεια από μολυσμένο σκύλο σε υγιή σκύλο. Τα τσιμπούρια αυτά μπορούν να μολύνουν καινούρια σκυλιά ακόμη και 4-5 μήνες μετά την αποκόλληση τους από τον μολυσμένο σκύλο. Γι' αυτό τον λόγο τα σκυλιά κινδυνεύουν ακόμη και για όλο τον χρόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες.

Κλινικά συμπτώματα

Ο χρόνος επώασης ποικίλει από μια έως τρεις εβδομάδες. Υπάρχουν οι οξεία , η υποξεια και η χρόνια μορφή της ασθένειας, αν και πολλές φορές τα όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα.

Τα κύρια συμπτώματα μπορεί να είναι πολλά

  • ανορεξία
  • αδυναμία
  • καταβολή δυνάμεων
  • πυρετός
  • ίκτερος
  • αιμορραγική διάθεση (αιματουρία, ρινορραγία- επίσταξη, ουλορραγία, μέλαινα)


Διάγνωση

Είναι κατά κανόνα εργαστηριακή. Εξετάζουμε κυρίως το αίμα (προκαλεί πτώση των αιμοπεταλίων ή δυσλειτουργία τους ), αλλά και λεμφαδένες ή μυελό οστών. Γίνονται ορολογικές εξετάσεις (ανίχνευση αντισωμάτων)

Προληψη

Πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίζει για την τακτική αποπαρασίτωση του σκύλου του. Κάθε μήνα πρέπει να βάζει αμπούλα και να αλλάζει το αντιπαρασιτικό κολλάρο κάθε 4 μήνες. Συνίσταται προληπτική εξέταση αίματος κάθε έξι μήνες!

Αντώνης Τσέγκος

Κτηνιάτρος Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας

φωτό:http://www.dogpark.gr