Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Πρόληψη - Αποτροπή - Επίλυση Προβλημάτων

Πρόληψη - Αποτροπή - Επίλυση Προβλημάτων

Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο εστιάζει η Φιλοζωική τη δράση και το έργο της. Πάνω σε αυτό τον πυλώνα στηρίζει, με τη βοήθεια του πολυάριθμου ανθρώπινου δυναμικού της, τα αδέσποτα και άλλα δυστυχισμένα είδη ζώων, αγωνιζόμενη για μια ανεπτυγμένη ζωοφιλική αλλαγή στη χώρα μας, αντάξια του πολιτισμού και της ευαισθησίας του λαού μας.

Πρόληψη: Στείρωση, έλεγχος υγείας.

Αποτροπή: Στείρωση, υιοθεσία, ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, άσκηση πίεσης προς το κράτος για την ευζωία των ζώων της χώρας μας, εκπαιδευτικά προγράμματα για ευαισθητοποίηση των νέων.

Επίλυση: Με τις υποδομές μας βοηθάμε πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. Με αύξηση των μελών μας. Με στειρώσεις που γίνονται στα κέντρα μας. Με έντυπα και ενημέρωση. Με σεμινάρια για εκπαίδευση ζωόφιλων. Με προγράμματα δήμων. Με ηλεκτρονική σήμανση των ζώων.