Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ
Ελληνική Φιλοζωϊκή Εταιρεία

Τα σκυλιά έχουν παρόμοια κοινωνική νοημοσύνη με τα μικρά παιδιά

Τα σκυλιά έχουν παρόμοια κοινωνική νοημοσύνη με τα μικρά παιδιά

Οι ερευνητές του Πανεπιστήμιου της Αριζόνα των Η.Π.Α. διαπίστωσαν ότι τα σκυλιά και τα παιδιά ήταν καλύτερα από τους χιμπατζήδες στις δεξιότητες συνεταιριστικής επικοινωνίας όπως την παρακολούθηση ενός ανθρώπινου βλέμματος ή δαχτύλου, και εφόσον διαπιστώθηκε αυτή η κοινή τους δεξιότητα πιστεύεται ότι η μελέτη της εξημέρωσης των σκυλιών μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το πώς εξελίχθηκαν οι άνθρωποι.

Σύμφωνα με το άρθρο «Dogs, toddlers show similarities in social intelligence» του Alexis Blue που δημοσιεύτηκε στο https://phys.org/ και μεταφράστηκε στα Ελληνικά στο www.naftemporiki.gr αυτή η νέα έρευνα υποστηρίζει ότι οι σκύλοι εμφανίζουν παρόμοιες μορφές κοινωνικής νοημοσύνης με παιδιά ηλικίας δύο ετών, πολύ περισσότερο από ό,τι οι χιμπατζήδες, που εξελικτικά έχουν πιο στενή συγγένεια με τον άνθρωπο.

Οι ερευνητές του Κέντρου Γνωστικής Λειτουργίας Σκύλων της Αριζόνα αξιολόγησαν 552 σκυλιά διαφορετικών ρατσών, στα οποία περιλαμβάνονταν κατοικίδια ζώα, στρατιωτικοί σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών καθώς και σκυλιά - οδηγοί. Για να ελέγξουν την κοινωνική γνώση των σκύλων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεθόδους κατά τις οποίες έκρυβαν παιχνίδια και τροφή, και υποδείκνυαν τη θέση τους στα σκυλιά μέσω μη λεκτικών οδηγιών, όπως νεύματα και χειρονομίες προς μία ορισμένη κατεύθυνση.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα από τα σκυλιά συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα από 105 δίχρονα παιδιά που πραγματοποίησαν μια παρόμοια σειρά από γνωστικά τεστ, καθώς και με τα αποτελέσματα από 106 χιμπατζήδες σε ένα αφρικανικό καταφύγιο άγριας ζωής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα σκυλιά και τα παιδιά ήταν καλύτερα από τους χιμπατζήδες στις δεξιότητες συνεταιριστικής επικοινωνίας όπως την παρακολούθηση ενός ανθρώπινου βλέμματος ή δαχτύλου. Ωστόσο, οι χιμπατζήδες ήταν καλύτεροι από τα σκυλιά και τα παιδιά, όταν τα τεστ απαιτούσαν συλλογιστική για το χώρο και το φυσικό περιβάλλον γύρω τους.

Αυτό που φαίνεται να διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα άλλα είδη είναι οι βασικές κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας. Στους ανθρώπους, οι δεξιότητες αυτές αρχίζουν να αναπτύσσονται σε ηλικία περίπου εννέα μηνών. Παλαιότερες έρευνες έχουν ήδη επισημάνει ομοιότητες των σκυλιών με τους ανθρώπους, αλλά η ερευνητική ομάδα ήθελε να εξετάσει αν υπάρχει μόνο μια επιφανειακή ομοιότητα ή αν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο είδος κοινωνικής νοημοσύνης.

«Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει αυτή η κοινή δεξιότητα, που πιθανότατα είναι αποτέλεσμα παρόμοιων εξελικτικών διαδικασιών», δήλωσε ο Έβαν Μακλίν, διευθυντής του ερευνητικού κέντρου. Αυτό σημαίνει ότι εξελίχθηκαν σε περιβάλλον όπου τα οφέλη ήταν περισσότερα μέσα από τη συνεταιριστική κοινωνική συμπεριφορά.

Ως εκ τούτου, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μελέτη της εξημέρωσης των σκυλιών μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το πώς εξελίχθηκαν οι άνθρωποι. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα ανθρωπίνων παθήσεων όπου τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Evan L. MacLean et al, Individual differences in cooperative communicative skills are more similar between dogs and humans than chimpanzees, Animal Behaviour (2017). DOI: 10.1016/j.anbehav.2017.01.005

Journal reference: Animal Behaviour

Provided by: University of Arizona