Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Συνάντηση φιλόζωων στο Κτήμα «Ιπποστάσιο» και Βραβεύσεις