Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ρόη Γαλανάκη

Ρόη Γαλανάκη - Ταμίας

Η πρώτη της επαφή με τη Φιλοζωική ήταν το έτος 1980, οπότε ενεγράφη ως απλό μέλος.

Η συμμετοχή της συνεχίστηκε ανελλιπώς μέχρι το 1999, οπότε εξελέγη τακτικό μέλος. Την ίδια χρονιά εξελέγη και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του ταμία, θέση την οποία διατηρεί έως σήμερα.

Έχει κάνει ναυτιλιακές σπουδές και απασχολείται σε συναφή εταιρεία.